Potrubná pošta

Výhody potrubnej pošty pre nemocnice

Potrubná pošta predstavuje štandardné vybavenie súčasnej modernej nemocnice a zaisťuje automatizovanú prepravu zásielok (biologických vzoriek, transfúznych prípravkov, liekov, krvi, drobného zdravotníckeho materiálu, rôzne dokumentácie a pod.) v špeciálnych prepravných puzdrách po celom areáli nemocnice, medzi jednotlivými pracoviskami nemocnice, laboratórií, lekárňou , sterilizáciou, krvným centrom apod.

Technické parametre

Ako to urobíme

Zákazníci

Našu technológiu využívajú stovky spokojných zákazníkov v Českej republike, na Slovensku av Poľsku. Príklady našich najväčších realizácií v nemocniciach: