Automatické laboratóriá

Automatické laboratóriá

Plne automatické doručenie a vyhodnotenie biologických vzoriek.

Sortéry

Plne automatické triedenie transportovaných vzoriek.

Automatická vykládka

Bezobslužné doručenie a vyloženie laboratórnych vzoriek.

Autolab 4.0

Komplexné riešenie automatizácie prepravy, distribúcie a vyhodnocovania vzoriek.