NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

potrubnÁ poštA

Potrubná pošta zabezpečuje automatizovanú prepravu vzoriek, liekov, krvi, cytostatík, dokumentov atď. v špeciálnych prípadoch v celom areáli nemocnice, medzi jednotlivými oddeleniami, laboratóriami, krvným centrom, lekárňou atď.

Robotizované lekárne

Automatizovaný skladový systém, ktorý dokáže pripraviť jednotlivé balenia liekov, zabezpečiť ich príjem, skladovanie, evidenciu a výdaj podľa požiadaviek verejnej alebo nemocničnej časti alebo distribúciu potrubnou poštou.

Automatizované laboratóriá

Automatické triedenie prijatých vzoriek pre jednotlivé pracoviská. Integrácia do laboratórnych analyzátorov, prerozdelenie v rámci rôznych laboratórií automatickým vykladaním.

Prepravné roboty

Autonómny dopravný systém pre nemocnice, zariadenia sociálnej starostlivosti, hotely, letiská, nákupné centrá a ďalšie.