Ochrana osobních údajů

Než odošlete formulár: Zoznámte sa prosím s obsahom tejto stránky. 

V spoločnosti PROFITUBE berieme ochranu osobných údajov vážne. Všetky osobné údaje poskytované návštevníkom sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnou legislatívou Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákonom o elektronických komunikáciách č. 127/2005 Zb. Sme pripravení aj na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, takzvané “GDPR”.

Na webe potrubnaposta.sk prebieha zber osobných údajov ako priamo od subjektu (vyplníte formulár), tak automaticky. Všetkým prípadom sa teraz budeme venovať podrobne. Dozviete sa o právnych dôvodoch spracovania, účele spracovania i o možnostiach, akými dosiahnete na svoje práva.

Ak to nie je výslovne uvedené, PROFITUBE PROCZECH s.r.o. nazbierané osobné údaje neodovzdáva ďalším príjemcom ani správcom.

Osobné údaje získané od subjektu. Súčasťou každého formulára je odkaz na túto informačnú stránku. Na viacerých miestach webu potrubnaposta.sk je tento štandardný kontaktný formulár. Slúžia osobám, ktoré majú záujem o služby PROFITUBE, majú záujem pre PROFITUBE pracovať alebo ich zaujímajú iné informácie o PROFITUBE. Povinné polia na odoslanie formulára sú len dve: e-mailová adresa a správa pre PROFITUBE.

Osobné údaje: názov spoločnosti, kontaktná osoba, telefón, e-mailová adresa, správa. Získanie osobného údaja: od subjektu. Zákonnosť: súhlas subjektu. Účel: kontaktné informácie, využiteľné pre marketing, užívateľskú podporu, vzdelávanie a personalistiku alebo vznik zmluvného vzťahu. Informácie o spracovaní: Ak je fyzická osoba v zmluvnom vzťahu s PROFITUBE alebo zastupuje právnickú osobu, ktorá je v zmluvnom vzťahu s PROFITUBE, nastáva zákonnosť spracovania podľa článku 6 1.b. To isté platí, ak vznikne zmluvný vzťah vďaka využitiu tohto kontaktného formulára. V iných prípadoch sú osobné údaje spracovávané ako kontaktné informácie. Pre konkrétne informácie o spracovaní a žiadosť o uplatnenie ďalších práv kontaktujte poverenú osobu, viď nižšie na tejto stránke.

Osobné údaje získané automaticky. Webový server potrubniposta.sk automaticky spracováva a ukladá údaje o návšteve stránky. Automatické údaje sú zbierané tromi hlavnými metódami: vlastné logy www servera, analytika Google. Medzi automaticky zbierané údaje patria identifikátory času, doby strávenej stránke, IP adresy, údaj o operačnom systéme a prehliadači, vypočítané geolokačné informácie. Tieto údaje neumožňujú priamo identifikovať osobu, ale umožňujú vo väčšine prípadov identifikovať počítač, z ktorého bolo na webovú stránku pristupované. PROFITUBE používa takto získané informácie na vyhodnotenie prevádzky webu a na optimalizáciu svojich činností.

Údaje pre reklamné systémy. PROFITUBE nepoužíva žiadny spôsob agregácie dát určený pre reklamné systémy, ani na vlastné účely, ani na účely tretích strán.

Ukladanie údajov na počítač používateľa. V niektorých prípadoch webová stránka ukladá údaje na počítač používateľa a pri opätovnej návšteve tieto údaje môže čítať a meniť. Ide o tzv. cookies. Cookies môžu byť základné (systémové) potrebné na prevádzku webu, ale aj cookie tretích strán.

Zabezpečenie osobných údajov. PROFITUBE na prenos dát využíva výhradne zabezpečené webové stránky, s protokolmi HTTPS, SSH, SFTP. Dáta sú ukladané na cloude, nie na lokálnych počítačoch.