Automatizácia laboratória v UCK Gdaňsk / Poľsko

Prvá realizácia spojenia systému potrubnej pošty s plne automatickou laboratórnou linkou s využitím najmodernejšej technológie „SUMETZBERGER AUTOLAB“ v centrálnej klinickej laboratórií v Univerzitnom klinickom centre v Gdaňsku / Poľsku.

 

Dokončili sme realizáciu najmodernejšej technológie AUTOLAB, ktorá spája potrubnú poštu s automatickou laboratórnou linkou v laboratóriu – obe zariadenia sú vzájomne integrované v jeden celok. Skúmavky z jednotlivých staníc nemocnice sú aktuálne dopravované automaticky v špeciálnych puzdrách priamo do analytických liniek v laboratóriu bez ďalšej nutnej manipulácie. Odpadá tak potreba akejkoľvek práce s triedením skúmaviek a manipulácie so skúmavkami a žiadankami v laboratóriu – toto riešenie zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti a efektivity práce, zvyšuje rýchlosť analýzy a vyhodnocovania vzorkou a tým sa celkovo skvalitňuje zdravotná starostlivosť o pacientov.